Al Binaa Islamic And Science Competition

MHQ dan OLIMPIADE MIPA

Al Binaa Islamic Boarding School mengundang para Generasi Muda yang semangat dalam menuntut ilmu untuk mengikuti lomba MHQ dan juga OLIMPIADE

Pendaftaran 1-31 Oktober 2022

Pelaksanaan Lomba Mulai 7 November s.d 10 November 2022