Alhamdulilah, ucapan terima kasih dan pengahargaan kepada semua pihak yang telah menjadi mutabarri’ (donatur) dalam kegiatan mudik anak-anak yatim Al Binaa pada liburan Idul Fitri 1436 H, hanya sebagai ungkapan tahadduts binni’mah dan pertanggung jawaban kami maka, berikut adalah laporan donatur  untuk acara mudik yatim 1436 DAN Zakat Maal sebagai berikut:
 

No.NamaTanggalZAKAT MALMUDIK YATIM
1Ibu Nahdhiroh

13 Juni 2015

0

10,000,000

2Ibu Wadiah

13 Juni 2015

0

30,000,000

3Ummu Daffa

13 Juni 2015

0

5,000,000

4YBU

13 Juni 2015

30,000,000

0

5Ivano

13 Juni 2015

0

2,000,000

6Sri Sulistyo Rini Sudarta

13 Juni 2015

2,601,963

8Salman Mochamad Dzaky

13 Juni 2015

2,000,000

9Bpk. Julian/Rafi Ryandaru

23 Juni 2015

3,000,000

1,000,000

10Ahmad Rijal Alimin

23 Juni 2015

0

500,000

11Ummu Arengga

23 Juni 2015

0

500,000

12Masropin

23 Juni 2015

1,000,000

0

13Erwin GS

23 Juni 2015

750,000

0

15Jamaah masjid janatul Firdaus

23 Juni 2015

0

750,000

16Hj. Iin

23 Juni 2015

1,000,000

0

18Hamba Allah

23 Juni 2015

0

50,000

21Maryam jamilah

23 Juni 2015

50,000

0

24Ummu Abdurrahman

23 Juni 2015

100,000

0

25Junio Akarda

23 Juni 2015

0

50,000

26Ahmad Fahri, Haddi, Handini

24 Juni 2015

0

1,000,000

27Bupati Bekasi

27 Juni 2015

20,000,000

28Geri

29 Juni 2015

0

1,000,000

29Rosi

29 Juni 2015

1,700,000

0

30Arkan

29 Juni 2015

250,000

0

32Alif Dhia Shiddiq

29 Juni 2015

0

1,000,000

36Faisal Baraba

30 Juni 2015

0

300,000

37M. Althaf

30 Juni 2015

0

400,000

38dr. Hajati noor

30 Juni 2015

0

200,000

39dyah widyasari

30 Juni 2015

0

500,000

40ahmad syarif

30 Juni 2015

0

1,000,000

41hamba Allah

30 Juni 2015

0

300,000

42hamba Allah

30 Juni 2015

0

500,000

43fadhli valda

30 Juni 2015

0

200,000

44kajian muslimah lippo

30 Juni 2015

0

5,000,000

45Alifah

05 Juli 2015

500,000

46Ujang B

05 Juli 2015

1,000,000

51Bpk Gery

05 Juli 2015

0

2,000,000

56Rosi N

05 Juli 2015

1,700,000

0

57Geri

05 Juli 2015

0

1,000,000

59Januar

05 Juli 2015

0

250,000

61Auzan

05 Juli 2015

0

300,000

63M. Irsan

05 Juli 2015

1,000,000

0

67Rifki

05 Juli 2015

0

125,000

69Mahendra

05 Juli 2015

43,000

43,000

70Haffiyan

05 Juli 2015

250,000

0

71Daris & Dani

05 Juli 2015

0

500,000

72M. Fadhil

05 Juli 2015

1,000,000

0

76Kel. Rasikh

05 Juli 2015

2,000,000

1,000,000

79Faza Ghani Irham

05 Juli 2015

1,000,000

0

82Ferina

05 Juli 2015

150,000

150,000

85Bpk. Firdaus

05 Juli 2015

0

500,000

86Hanifah

05 Juli 2015

0

100,000

87Zaki Saefuddin

05 Juli 2015

0

200,000

88Indra F

05 Juli 2015

0

300,000

89Fathan Ahsani

05 Juli 2015

0

500,000

90Imaduddin

05 Juli 2015

0

500,000

97Ihsandriani

05 Juli 2015

0

500,000

98Tsaqif

05 Juli 2015

2,000,000

0

99Diqna

05 Juli 2015

100,000

100,000

103M. Irfan Dzufrien

05 Juli 2015

500,000

0

104M.Fadli

05 Juli 2015

1,000,000

0

105Fiqri Imam

05 Juli 2015

2,000,000

0

107Ryan Arya

05 Juli 2015

500,000

1,000,000

115Hukama

05 Juli 2015

0

500,000

116Alifta

05 Juli 2015

0

0

117Rifqi Asraf

05 Juli 2015

0

500,000

118Rizki Nur

05 Juli 2015

2,000,000

0

119Cepi & Cici H

05 Juli 2015

0

0

120Rasyya<t;

05 Juli 2015

17,000,000

0

127Bpk. Hadi

05 Juli 2015

0

500,000

128Hafizh Haidar Hanif

05 Juli 2015

0

250,000

138Adriansyah

05 Juli 2015

1,500,000

0

140Naufal Yusri

05 Juli 2015

0

200,000

141M. Ikrom Amiruddin

05 Juli 2015

2,000,000

0

143Bpk. N. Sagito

05 Juli 2015

0

500,000

144M. Arkan

05 Juli 2015

300,000

0

145Gabungan Alumni Al Binaa

07 Juli 2015

15,000,000

146B. H. Syamsuddin

07 Juli 2015

10,000,000

147hamba Allah

07 Juli 2015

1,000,000

Jumlah

96,994,963

108,968,000